POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 25.05.2018r.

Informacje wstępne

1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: „www.wellton.pl” (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz Administratorem danych zbieranych od użytkowników Sklepu (w tym Kupujących) podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie (dalej: „Użytkowników) jest Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o. JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica REGON 970059226 NIP 923-14-00-247 KRS 0000168156 SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy : 937 500 PLN; zwana dalej „Właścicielem” lub „Administratorem”.

2. Właściciel zapewnia, że:

a. przestrzega obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b. podejmuje działania mające na celu ochronę danych osób odwiedzających Sklep od strony technicznej, a Właściciel dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywany w tym procesie sprzęt spełniał wszelkie aktualne wymogi stawiane urządzeniom służącym do przechowywania danych;

c. nie udostępnia, nie sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób nie przekazuje danych osób odwiedzających Sklep podmiotom nieuprawnionym

d. w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń ze strony podmiotów trzecich dokłada wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie i zapobieganie przekazania danych podmiotom nieuprawnionym.

3. Korzystanie z usług Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

4. Celem gromadzenia danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel.

2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika następuje w przypadku rejestracji odwiedzającego Serwis, zmiany dotychczasowych danych Użytkownika, złożenia Zamówienia.

3. Dane osobowe podane podczas rejestracji mogą być w dowolnym momencie zmienione poprzez edycję tych danych w ramach konta użytkownika. 

4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję z Użytkownikami w celu poprawienia jakości funkcjonowania Sklepu, zapewnienia funkcjonowania procedur reklamacyjnych oraz w celach statystycznych, a także w celu jak najlepszej i jak najszybszej reakcji na zapytania Użytkowników.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Usunięcie konta użytkownika

1. Każdy Użytkownik może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych, wysyłając Administratorowi odpowiednie żądanie na adres e-mail: online@wellton.pl.

2. W przypadku przesłania żądania usunięcia danych osobowych, usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych. Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie dane.

Informacje wysyłane do Użytkowników

1. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom wiadomości służących obsłudze Sklepu. Do zakresu wysyłanych wiadomości zalicza się w szczególności informacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz informacje techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Administrator jest uprawniony do wysyłania temu Użytkownikowi informacji handlowych (newsletter). Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowej wymaga wyrażenia zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

3. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do przetwarzania w celach marketingowych produktów oraz usług własnych Administratora danych Użytkowników, w tym w szczególności podanego adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu (sprzeciw) poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail: online@wellton.pl

Dane kontaktowe

1. Każdy Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Administratorem, przy wykorzystaniu adresu e-mail: online@wellton.pl, lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Pliki cookies

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

a. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c. GoogleChrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=9564

d. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

e. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.wellton.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.